APIS – El joc de les abelles

Editorial de jocs de taula amb un component educatiu, innovador i dirigits a un públic interessat en la ciència, la naturalesa i conscienciat amb el medi ambient.
Client

APIS, El joc de les abelles

El primer joc de taula que indaga en la problemàtica de la creixent desaparició de les abelles i ajuda a reflexionar sobre les conseqüències d’un món sense pol·linitzadors.

Sobre el projecte

APIS, el joc de les abelles és un joc de taula cooperatiu on tots els participants col·laboren per salvar les abelles tot construint un rusc.

Un gran joc que ensenya a salvar les abelles i el seu entorn.