Gestió de magatzems és una aplicació desenvolupada en entorn web, que permet gestionar els estocs d'articles en diversos magatzems. Les principals funcions són les següents:

  • Definició de tipologies d'articles: famílies, subtipus, accessoris, tipus de mesures, etc.
  • Definició de localitzacions: permet definir diferents magatzems i l'estructura de cadascun, edificis, espais, ubicacions, punts...
  • Gestió d'usuaris i rols: depenen del rol i l'assignació de l'usuari se li dona accés als magatzems i funcions que li corresponguin
  • Gestió d'estocs amb una amplia fitxa per a cada article, entrades i sortides d'articles
  • Gestió d'inventaris
  • Cerques d'articles
  • Informes d'anàlisis d'activitat

El sistema està construït per a gestionar grans magatzems que contenen articles diversos que s'utilitzen en els muntatges d'exposicions, actes, tallers, etc. i que se solen reutilitzar. Degut a la gran diversitat d'articles disponibles, es disposa d'una fitxa molt amplia que permet facilitar la cerca d'articles necessaris per al muntatge d'un esdeveniment.

 

Client

PENNY WISE ha estat donant servei en tot tipus d'esdeveniments des de fa més de 20 anys.

Durant aquest temps ha aconseguit ser referent en el subministrament de personal tècnic auxiliar (crew), amb professionals ben formats i amb una metodologia de treball acurada que permet donar un servei més eficaç las clients.

  • Tipus de projecte: Sistema d'informació multiplataforma a mida
  • Client: PennyWise
  • Destacat: Sistema d'informació multiplataforma