Construccions Marc Sardà és una empresa familiar dedicada a la construcció i especialitzada en obra de pedra rústica. Amb seu a l'Espluga Calba, el seu àmbit d'actuació es centra en Lleida, tot i que també treballen per a tota Catalunya.

Aquesta empresa necessitava disposar d'un aparador virtual on poder mostrar les seves obres més rellevants. Tot i que el seu sistema de captació de clients es centra en la feina ben feta i els contactes dels seus propis clients, ha apostat per a estar present a la xarxa.

Per a donar solució als requeriments de Construccions Sardà, varem optar per desenvolupar una web senzilla amb WordPress. Amb una breu formació, ells mateixos poden actualitzar els continguts de la web. Ha estat una solució que ha ajudat a Construccions Sardà a assolir els seus objectius amb una inversió molt reduïda i molt satisfactòria.