GESBOL és un sistema d'informació multiplataforma que permet gestionar i coordinar tots els processos de la gestió de personal per a d'esdeveniments. Les principals funcionals del sistemes són les següents:

 • Gestió de pressupostos
 • Gestió de partes de treball
 • Estocs i albarans
 • Gestió de personal, riscos laborals, cursos de formació, revisions mèdiques
 • Facturació
 • Nòmines del personal
 • Informes d'anàlisis activitat
 • Integració amb mòdul de signatura electrònica legal

Els sistema està construït a mida de les necessitats de Penny-wise, empresa lider en Espanya en la producció i gestió de grans esdeveniments, amb delegacions a Barcelona, Bilbao, Madrid i Màlaga.

El sistema està implementat amb les següents plataformes:

 • Aplicació d'administració i gestió en entorn web
 • Aplicació web per als clients: on revisen, accepten o modifiquen els pressupostos, consulten tota la documentació legal tant de Penny-Wise, com dels treballadors que assisteixen als seus seveis i fan el seguiment, valoració i tancament dels serveis.
 • App per als coordinadors dels serveis: disposen de tota la informació del servei a realitzar i personal assignat per fer-ho. Des de l'app poden modificar la informació del servei, informar d'incidències laborals i valorar als treballadors.
 • Web per als treballadors: on actualitzen tota la documentació legal, reben els avisos per a treballar en nous serveis, fan els cursos de formació, reben les liquidacions mensuals que esdevindran les seves nòmines.

Tots els elements estan integrats en el sistema d'informació central, de tal manera que qualsevol modificació de la informació provoca avisos o alertes a les persones que han d'intervenir.

 

Client

PENNY WISE ha estat donant servei en tot tipus d'esdeveniments des de fa més de 20 anys.

Durant aquest temps ha aconseguit ser referent en el subministrament de personal tècnic auxiliar (crew), amb professionals ben formats i amb una metodologia de treball acurada que permet donar un servei més eficaç las clients.

 • Tipus de projecte: Sistema d'informació multiplataforma a mida
 • Client: PennyWise
 • Destacat: Sistema d'informació multiplataforma