Solucions web a mida

És freqüent que les empreses necessitin solucions de gestió que no queden cobertes amb software estàndards i per tant calgui fer un desenvolupament a mida.

Tenim amplia experiència en el desenvolupament de programari de gestió a mida, així com en la integració amb d'altres sistemes d'informació que disposi la vostra organització, per tal d'assegurar la consistència i optimització de la informació de la vostra empresa.

Per a garantir els objectius i qualitat del projecte, l'abordem seguint metodologies per al cicle de vida del projecte, que es centren en:

  • Definició i gestió de requeriments
  • Anàlisi funcional, organitzatiu i d'objectes
  • Prototipatge dels diferents processos
  • Disseny tècnic i gràfic
  • Programació orientada a objectes
  • Elaboració de documentació del projecte, manual i formació d'usuaris
  • Pla d'implantació